?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - درهم‌تنیدگی عاطفه و زبان، عامل موفقیت در شعر است | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( درهم‌تنیدگی عاطفه و زبان، عامل موفقیت در شعر است )) 
هفته کتاب 1400
بزرگداشت حافظ
بهارانه کتاب