ارسال اين مطلب به دوستان

(( نامه خداحافظی گارسیا مارکز/ کینه ها و نفرت ها را روی یک تکه یخ بنویسید و زیر آفتاب دراز بکشید ))