ارسال اين مطلب به دوستان

(( تاخیر در اهدای جوایز شایستگان تقدیر کتاب سال و بی‌توجهی در تخصیص بودجه )) 
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب
ضرورت تشکیل اتحادیه سراسری نشر