?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - جبلی دست مدارس را در تبدیل نمایشنامه‌هایش به تئاتر باز گذاشت | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( جبلی دست مدارس را در تبدیل نمایشنامه‌هایش به تئاتر باز گذاشت )) 
سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران