ارسال اين مطلب به دوستان

(( گریزی از فلسفه برای انسان امروز نیست/ از استکبار فلسفه فرار کردم! )) 
هفته کتاب 1401