ارسال اين مطلب به دوستان

(( ضرورت تالیف کتاب‌های علمی بیشتر در حوزه محصولات تراریخته/ همراهی محصولات کشاورزی مهندسی ژنتیک با مفهوم ایمنی زیستی )) 
هفته کتاب 1401