ارسال اين مطلب به دوستان

(( بیشتر آثار جغرافیایی به حکومت‌های امویان و عباسیان برمی‌گردد/ کتاب‌هایم را با دید انتقادی بخوانید )) 
خاکریز کتاب