ارسال اين مطلب به دوستان

(( تفکر «اقیانوس آبی» و ایده خلق تقاضای جدید در بازار نشر )) 
پرونده جایزه کتاب سال