ارسال اين مطلب به دوستان

(( این رساله متکفل اهانت‌هایی است که به اهل بیت(ع) شده است )) 
در خیمه کتاب