ارسال اين مطلب به دوستان

(( فردوسی و سعدی بیشترین اشعار را در زمینه نیکوکاری دارند/ شاعر معاصر باید مصداقی شعر بگوید و نگاه نافذی در عرصه‌های اجتماعی داشته باشد )) 
پرونده ویژه شعر فجر