ارسال اين مطلب به دوستان

(( به مرگ چاره نجستم که در جهان مانم ))