?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - کنفرانس بین‌المللی هستی‌شناسی و ایدئولوژی برگزار می‌شود | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( کنفرانس بین‌المللی هستی‌شناسی و ایدئولوژی برگزار می‌شود )) 
روز جهانی فلسفه
ترجمه و اهمیت پروژه‌محوری
چرایی ضعف تالیفات علوم انسانی