ارسال اين مطلب به دوستان

(( برشی از یک نمایش محیطی و حواشی یک توئیت برای «شاهنامه» )) 
در خیمه کتاب