ارسال اين مطلب به دوستان

(( بصیره: شیوه فعلی نقد کتاب‌های علمی، مخاطب را به دانستن مشتاق نمی‌کند )) 
در خیمه کتاب