ارسال اين مطلب به دوستان

(( انتشار شیوه‌نامه ویرایش متون خاطره‌نگاری مستند در اوایل 1401/ ویراستار خاطره‌نگاری مجاز به افزودن و تغییر متن نیست )) 
در خیمه کتاب