?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - حضور نهاد کتابخانه‌های عمومی با یک کتابخانه سیار در نمایشگاه استقرار ایستگاه‌ اهدای کتاب به مناطق محروم | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( حضور نهاد کتابخانه‌های عمومی با یک کتابخانه سیار در نمایشگاه /استقرار ایستگاه‌ اهدای کتاب به مناطق محروم )) 
تحریف تاریخ