ارسال اين مطلب به دوستان

(( آگاهی از رهگذر هنر قرار نیست چیزی را در جا تثبیت کند )) 
بزرگداشت حافظ
مردی که نادر بود
پرونده ویژه بزرگداشت فردوسی