ارسال اين مطلب به دوستان

(( عبدالقاهر جرجانی پدر علم معانی و بیان ما است )) 
هفته کتاب 1400
بزرگداشت حافظ
بهارانه کتاب