ارسال اين مطلب به دوستان

(( اهتمام وزارت فرهنگ در ساماندهی طرح «نظام استاد شاگردی در آموزش هنر» )) 
تحریف تاریخ