ارسال اين مطلب به دوستان

(( چاپ دوم «آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ» با تجدیدنظر و مطالب جدید منتشر شد )) 
روز جهانی فلسفه
ترجمه و اهمیت پروژه‌محوری
چرایی ضعف تالیفات علوم انسانی