ارسال اين مطلب به دوستان

(( پوست‌اندازی جشنواره کتاب و رسانه/توجه به گونه‌های جدید رسانه‌ای در تجربه بیستم )) 
تحریف تاریخ