ارسال اين مطلب به دوستان

(( نوسروده محمدمهدى عبدالهى در همدردی با خانواده‌های داغدار حادثه متروپل آبادان )) 
پرونده ویژه شعر فجر