ارسال اين مطلب به دوستان

(( وصالی: نقد کتا‌ب‌های علمی باید به‌صورت نیاز دیده شود/ لزوم تربیت افراد متخصص برای نقد )) 
نمایشگاه کتاب 1402