ارسال اين مطلب به دوستان

(( مختارپور: دیانت و محبت دو ویژگی بارز برازش است/ اشعری: معارف اسلامی را برای عموم در دسترس کنیم )) 
پرونده جایزه کتاب سال