?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - نشان درجه یک علمی حافظ‌شناسی سال 1400 به «حجابی کرلانگیچ» از ترکیه اعطا شد | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( نشان درجه یک علمی حافظ‌شناسی سال 1400 به «حجابی کرلانگیچ» از ترکیه اعطا شد )) 
هفته کتاب 1400
بزرگداشت حافظ
بهارانه کتاب