ارسال اين مطلب به دوستان

(( ناشران نگاهشان را به نمایشگاه فرانکفورت اصلاح کنند )) 
هفته کتاب 1400
پرونده ویژه تحول در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب