ارسال اين مطلب به دوستان

(( قهرمان هر داستانی که جویای حقیقت باشد در دایره معرفت‌شناسی می‌گنجد/ داستان‌نویسی به‌مثابه بندگی خدا )) 
مردی که نادر بود
پرونده ویژه بزرگداشت فردوسی
پرونده سیمین دانشور