?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - تهدیدها و فرصت‌های ثبت تاریخ شفاهی 3 میلیون فعال دوران دفاع مقدس | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( تهدیدها و فرصت‌های ثبت تاریخ شفاهی 3 میلیون فعال دوران دفاع مقدس )) 
پرونده جایزه کتاب سال