ارسال اين مطلب به دوستان

(( نویسندگان ایران صدا باید متن کتاب‌ها را طوری بازنویسی کنند که از آن خودشان شود )) 
تحریف تاریخ