ارسال اين مطلب به دوستان

(( خلق 2 هزار تابلو نقاشی‌خط از اشعار لسان‌الغیب در 40 سال )) 
آینه نشر ایران بهار 1401