?> ?> ارسال اين مطلب به دوستان - فقهی‌زاده: شعر متعهد جوانان امروز را سعادتمند می‌کند/ مودب: هدف اصلی ما تبدیل معارف قرآن کریم به شعر و ادبیات است | ایبنا

ارسال اين مطلب به دوستان

(( فقهی‌زاده: شعر متعهد جوانان امروز را سعادتمند می‌کند/ مودب: هدف اصلی ما تبدیل معارف قرآن کریم به شعر و ادبیات است )) 
بزرگداشت حافظ
مردی که نادر بود
پرونده ویژه بزرگداشت فردوسی