ارسال اين مطلب به دوستان

(( «مقتل ابومِخنَف» نخستین اثری که درباره کربلا نوشته شده است/ تاریخ طبری منبعی معتبر در بازسازی مقتل )) 
خاکریز کتاب