ارسال اين مطلب به دوستان

(( بخوان که لشکر صهیون سقوط خواهد کرد/ شعر محمدمهدی عبدالهی به مناسبت روز قدس )) 
در خیمه کتاب