ارسال اين مطلب به دوستان

(( ضرورت تغییر رویکرد آثار داستانی نبوی از بازنویسی تاریخی به بازآفرینی ادبی/ نویسندگان از مطالعه تاریخی و عنصر خیال بهره ببرند )) 
بزرگداشت حافظ
مردی که نادر بود
پرونده ویژه بزرگداشت فردوسی