ارسال اين مطلب به دوستان

(( داوری اردکانی: از فلسفه انتقاد کنیم اما با آن در نیفتیم/ کار فیلسوف تشخیص حماقت است )) 
هفته کتاب 1401