ارسال اين مطلب به دوستان

(( بررسی اثرات کرونا بر اقتصاد نشر/ راهکارهایی برای خروج از بحران )) 
هفته کتاب 1400
پرونده ویژه تحول در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب