ارسال اين مطلب به دوستان

(( کارگردان فیلم «بازمانده»: اقتباس از آثار ایرانی و خارجی فرقی ندارد )) 
بزرگداشت حافظ
پرونده سیمین دانشور