ارسال اين مطلب به دوستان

(( مدیر انتشارات فرمهر درگذشت )) 
هفته کتاب 1400
پرونده ویژه تحول در صنعت نشر
تاثیر تخفیف بر بازار کتاب