ارسال اين مطلب به دوستان

(( بزرگداشت اربعین برای شیعیان افضل بر روز عاشورا است )) 
تحریف تاریخ