ارسال اين مطلب به دوستان

(( مذهب ناصرخسرو مانع شناخت او شد/ زبان ناصر خسرو درخور مطالعه و تحقیق است ))