ارسال اين مطلب به دوستان

(( پرداخت ۱۴۹ میلیارد تومان تسهیلات به اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه )) 
در خیمه کتاب