ارسال اين مطلب به دوستان

(( «جادوی مریم»؛ داستانی برای انس بیشتر با ریاضیات / عشق به داستان، میرزاخانی را ریاضیدان کرد )) 
نمایشگاه کتاب 1402