ارسال اين مطلب به دوستان

(( تجبر تعریف جدیدی از طنز را ارائه می‌کند )) 
بزرگداشت حافظ
مردی که نادر بود
پرونده ویژه بزرگداشت فردوسی