ارسال اين مطلب به دوستان

(( ماجرای نخستین انشعاب در میان سازمان چریک‌های فدایی/ نگاهی نوستالوژیک و گاهی دلبسته و آرمانی )) 
دومین نمایشگاه کتاب‌های تاریخ معاصر ایران