ارسال اين مطلب به دوستان

(( ظهور شکل تازه‌ای از رئالیسم اجتماعی در آثار برخی از زنان نویسنده امروزی )) 
پرونده جایزه کتاب سال