ارسال اين مطلب به دوستان

(( «سرپرست موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران» منصوب شد )) 
پرونده جایزه کتاب سال