ارسال اين مطلب به دوستان

(( جولان همه منابع حیاتی برای تداوم یک نظام سیاسی را در خود دارد )) 
خاکریز کتاب