ارسال اين مطلب به دوستان

(( وزارت ارشاد با یک چهارصدم بودجه چگونه جوابگوی نیاز فرهنگی کشور باشد؟ )) 
خاکریز کتاب