ارسال اين مطلب به دوستان

(( غرفه‌های «مشاوره کتاب و کتابخوانی» در نمایشگاه سی‌و‌سوم؛ محلی برای گفت‌و‌گو درباره یارمهربان )) 
در خیمه کتاب