ارسال اين مطلب به دوستان

(( تفکر شبه سوسیالیستی در اقتصاد کتاب وجود دارد/چيزي به نام نمايشگاه کتاب نداريم )) 
نمایشگاه مجازی کتاب تهران ـ 1400
تاثیر فعالیت فروشگاه کتاب آنلاین بر چرخه نشر
پرونده ویژه تحول در صنعت نشر